15:16 09/10/2018

PAN Group dự kiến khóa room nhà đầu tư nước ngoài ở mức 49%

Thủy Tiên

Ngoài việc khóa room ngoại, PAN Group cũng sẽ trình cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1

Thành viên Vinaseed của Tập đoàn PAN.
Thành viên Vinaseed của Tập đoàn PAN.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group - mã chứng khoán PAN) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2018. Trong đó, đáng chú ý là việc giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn khủng.

Cụ thể, PAN Group dự kiến sẽ khóa room ngoại tại mức 49% để đảm bảo công ty luôn là tổ chức kinh tế trong nước, không phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Được biết, hiện room ngoại tại PAN đang không bị hạn chế, do đó khi nhà đầu tư nước ngoài nắm tỷ lệ sở hữu từ 51% trở lên, công ty sẽ bị xem như là nhà đầu tư nước ngoài và sẽ phải tuân thủ các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mới đây, 13,4 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ sau phát hành của PAN đã được Tập đoàn Sojitz mua với giá 61.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán này bị chịu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Ngoài đề xuất khóa room, PAN Group cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của PAN dự kiến sẽ tăng lên 1.701 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong quý 4/2018 hoặc quý 1/2019. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành đến từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.

Bên cạnh đó là kế hoạch phát hành lại 102.000 cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt. Đây là lượng cổ phiếu ESOP 2017 doanh nghiệp mua lại từ cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong năm 2018.

Cổ phiếu quỹ phát hành lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 2 năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 3 kể từ ngày phát hành. Đối tượng phát hành là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. Thời gian thực hiện trong quý 4/2018.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PAN đang ở quanh vùng giá 55.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó khoảng 7.329 tỷ đồng.