15:42 05/09/2018

PAN thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phần cho đối tác Nhật

Thủy Tiên

Đại hội đồng cổ đông PAN Group chính thức thông qua phương án phát hành gần 15 triệu cổ phần cho Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản

Cổ phiếu PAN đang có giá 57.700 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu PAN đang có giá 57.700 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (PAN Group - mã chứng khoán PAN) vừa công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PAN Group sẽ chào bán tối đa 14.861.818 cổ phần cho Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản hoặc công ty con do tập đoàn này sở hữu toàn bộ gián tiếp, trực tiếp.

Hội đồng quản trị được ủy quyền để quyết định giá chào bán trên cơ sở đàm phán hai bên, khả năng hỗ trợ của tập đoàn Sojitz trong kế hoạch phát triển của PAN và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán. Tuy nhiên, giá sẽ không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán này bị chịu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý 3 và quý 4/2018, qua đó đưa đối tác Nhật trở thành cổ đông lớn nắm tối đa 11% vốn điều lệ và có quan hệ hợp tác chiến lược với PAN Group.

Số vốn thu được sẽ được PAN đầu tư, góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên và thực hiện các dự án M&A trong các lĩnh vực nông nghiệp; nguyên liệu và thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm đóng gói; đồ uống.

Được biết, mới đây PAN Group cũng vừa thông qua phương án phát hành 1.135 trái phiếu không chuyển đổi đợt 1, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của công ty.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này PAN dự định dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này.

Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp của PAN.

Được biết, Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) gồm 400 công ty con và công ty liên kết, hoạt động thương mại tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành trên các lĩnh vực mua, bán, xuất nhập khẩu, sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ, đồng thời kết nối nhiều dự án tại Nhật Bản và các quốc gia khác.