15:07 08/10/2014

Petro Vietnam lãi hơn 36 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Nguyên Anh

Petro Vietnam phấn đấu đạt doanh thu 202 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 41,2 nghìn tỷ trong quý 4/2014

Chủ tịch Petro Vietnam Nguyễn Xuân Sơn và Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng chủ trì cuộc họp báo sáng 8/10.<br>
Chủ tịch Petro Vietnam Nguyễn Xuân Sơn và Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng chủ trì cuộc họp báo sáng 8/10.<br>
Ngày 8/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, trong 9 tháng 2014, Petro Vietnam đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm.

Tập đoàn có 5 phát hiện dầu khí mới, ký 3 hợp đồng dầu khí mới.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 20,34 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỷ m3, sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 11,92 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,23 triệu tấn, sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 4,06 triệu tấn.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn  vị trong tập đoàn đạt 560,1 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng tập đoàn đạt 290,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế của Petro Vietnam đạt 36,5 nghìn tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch 9 tháng và 91% kế hoạch năm.

Trong quý 4/2014, Petro Vietnam phấn đấu khai thác 7,67 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó 4,91 triệu dầu thô và 2,76 tỷ m3 khí. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 202 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 41,2 nghìn tỷ trong quý 4/2014.