22:47 14/10/2019

Petrolimex phát hành lại báo cáo tài chính 6 tháng không còn ý kiến ngoại trừ

Hà Anh

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (mã PLX) vừa công bố phát hành lại báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu 2019

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PLX từ đầu năm đến nay.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PLX từ đầu năm đến nay.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (mã PLX-HOSE) vừa công bố phát hành lại báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu 2019.

Theo đó, bên kiểm toán cho biết không thấy có vấn đề gì kiến bên kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữ niên độ đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của PLX tại ngày 30/6/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ 6 tháng này phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam với ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng thêm 108 tỷ đồng so với mức lãi 2.527,8 tỷ đồng đã công bố trước đó.

Trước đó, trong báo cáo kiểm toán giữa niên độ 2019 của Petrolimex, KPMG đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc một công ty con của tập đoàn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 135 tỷ đồng dựa trên những ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019.

Việc ghi nhận khoản dự phòng này, theo đơn vị kiểm toán, là chưa phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam về hàng tồn kho. Cụ thể, dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập dựa trên ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Theo giải trình của Tập đoàn PLX đối với ý kiến của bên kiểm toán, theo thống kê nhiều năm, nhu cầu sản lượng của các hãng hàng không tăng cao vào những tháng cuối quý 2 và 3, Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex đã nhập lượng hàng dự trữ để đảm bảo yêu cầu này. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng việc giảm sản lượng mua của một khách hàng lớn của công ty, nên dẫn tới tồn kho tăng cao. Trong quý 2/2019, giá xăng dầu tăng vào 2 tháng đầu quý và giảm vào tháng cuối quý và xu hướng giảm này sẽ còn dự báo vẫn còn tiếp tục cho đến cuối năm.

Do đó, thay vì lập dự phòng theo giá trị thuần có thể thực hiện tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công ty đã trích lập dựa trên những ước tính về suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019 theo nguyên tắc thận trọng.

Sau khi kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ, HOSE đã đưa cổ phiếu PLX vào diện không được giao dịch ký quỹ trong quý 4.

Theo báo cáo đã phát hành lại, tính đến ngày 30/9/2019, hàng tồn kho của PLX là 11.143 tỷ đồng, tăng 528 tỷ đồng so với hồi đầu năm; tổng tài sản đạt hơn 58.605 tỷ đồng, tăng 2.434 tỷ đồng so với hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 3.029 tỷ đồng, giảm 1.262 tỷ so với hồi đầu năm.

Dóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay 14/10, sau thông tin báo cáo tài chính phát hành lại, cổ phiếu PLX có thời điểm lên mức 59.200 đồng/cổ phiếu và kết thúc phiên giao dịch giá cổ phiếu này chỉ tăng 0,17% đạt 58.600 đồng/cổ phiếu.