21:18 31/10/2017

Petrolimex thay Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Phạm Đức Thắng - Phó tổng giám đốc PLX, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 1/11/2017

Ông Phạm Đức Thắng tân Tổng Giám đốc Petrolimex.
Ông Phạm Đức Thắng tân Tổng Giám đốc Petrolimex.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) vừa có quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Theo đó, ông Phạm Đức Thắng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/11/2017.

Đồng thời, ông Phạm Đức Thắng được bổ nhiệm thay thế ông Trần Văn Thịnh nghỉ hưu theo chế độ, từ ngày 1/11/2017.

Được biết, vừa qua Petrolimex cũng đã quyết định bổ nhiệm ông Đào Nam Hải, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pijico), Tổng giám đốc Pijico, làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1/10/2017.

Như vậy, Ban giám đốc Petrolimex hiện có 1 tổng giám đốc và 5 phó tổng giám đốc, gồm các ông Vương Thái Dũng, Trần Ngọc Năm, Vũ Bá Phú, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Sự và Đào Nam Hải.

Được biết, doanh thu quý 3/2017 của công ty mẹ PLX đạt 27.331 tỷ đồng, lũy kế đạt 77,461 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 723,8 tỷ đồng, lũy kế đạt hơn 1.690 tỷ đồng.