16:18 08/04/2019

Phái sinh tháng 3: Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại lập kỷ lục

Đào Vũ

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3 tăng mạnh, đạt 13.360 hợp đồng, gấp 2,4 lần so với tháng trước, chiếm 0,26% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường

Cuối tháng 3, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 67.387 tài khoản.
Cuối tháng 3, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 67.387 tài khoản.

Báo cáo mới nhất từ Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố cuối tuần qua cho thấy rõ tốc độ tăng trưởng của chứng khoán phái sinh trong tháng 3.

Cụ thể, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh có giảm trong thời điểm cuối tháng nhưng vẫn có dấu hiệu hồi phục so với tháng 2 khi khối lượng giao dịch bình quân đạt 126.052 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với tháng trước.

Đáng chú ý, ngoại trừ thời điểm giữa tháng và cuối tháng khi điểm chỉ số VN30 không biến động nhiều thì khối lượng giao dịch của các phiên giao dịch còn lại đều trên mức 100.000 hợp đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 7/3/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 181.709 hợp đồng.

Trong tháng có 1 mã sản phẩm là VN30F1903 đáo hạn ngày 21/3/2019 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1905 vào ngày 22/3/2019.

Tại thời điểm cuối tháng 3 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1904, VN30F1905, VN30F1906 và VN30F1909.

Khối lượng mở (OI) vốn được xem là yếu tố quan trọng đong đếm thanh khoản của toàn thị trường, cũng tăng 29,03% so với tháng trước.

Tính đến cuối ngày 29/3/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 23.876 hợp đồng. Tháng 3 cũng là tháng có khối lượng mở đạt kỷ lục tính từ ngày khai trương thị trường với 26.001 hợp đồng tại ngày 27/3/2019.

Việc duy trì tăng trưởng khối lượng OI một lần nữa tiếp tục cho thấy dòng tiền tiếp tục xu hướng chọn chứng khoán phái sinh.

Sự tăng trưởng của chứng khoán phái sinh còn thể hiện qua số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng lên. Hết tháng 3, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 67.387 tài khoản, tăng 5,51% so với tháng trước.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhưng đã giảm so với các tháng trước, chiếm 97,64% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) cũng tăng lên mức 2,11%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3 cũng tăng mạnh, đạt 13.360 hợp đồng, gấp 2,4 lần so với tháng trước, chiếm 0,26% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đây cũng là tỷ trọng giao dịch lớn nhất của nhà đầu tư nước ngoài từ thời điểm khai trương thị trường.