08:00 29/07/2022

Phân cấp triệt để, đẩy nhanh tiến độ 16 dự án, dự án thành phần cao tốc trong chương trình phục hồi

Ánh Tuyết -

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh được phân cấp triệt để trong thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi. Tổng cộng có 16 dự án, dự án thành phần trong chương trình...

Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản sẽ bố trí vốn đầu tư, kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư.
Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản sẽ bố trí vốn đầu tư, kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 17/2022 phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm vi điều chỉnh là các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trừ các dự án, dự án thành phần do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản.

Cùng với việc phân giao thẩm quyền thực hiện tại các dự án/dự án thành phần, quyết định phân cấp của Chính phủ cũng quy định trách nhiệm thực hiện cụ thể của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh được phân cấp.

Theo đó, "phân cấp triệt để cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đề xuất, đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý sau khi đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ Giao thông vận tải",  quyết định nêu rõ.

Các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính. Trường hợp ranh giới, địa giới hành chính nằm giữa các vị trí công trình cầu, hầm hoặc nút giao thì toàn bộ công trình cầu, hầm hoặc nút giao sẽ thuộc về một dự án thành phần.

UBND cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản sẽ bố trí vốn đầu tư, kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư, để hoàn thành dự án đúng tiến độ; bảo đảm đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý hoặc có biện pháp tăng cường bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý thực hiện các dự án, dự án thành phần đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ.

Với nguyên tắc đó, thứ nhất, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

Thứ hai, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1: UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

Thứ ba, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1: UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3; UBND tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản dự án thành phần 4.

Thứ tư, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh -  An Hữu giai đoạn 1: UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND tỉnh Tiền Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2.

Thứ năm, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1: Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang là cơ quan chủ quản.

UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan chủ quản đoạn qua tỉnh Hà Giang.

Thứ sáu, UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan chủ quản dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình).

Thứ bảy, UBND tỉnh Nam Định là cơ quan chủ quản dự án đầu tư cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định trên tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.