22:57 22/04/2021

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Tiến Dũng

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong từng lĩnh vực công tác của Chính phủ

Chính phủ họp triển khai công việc sau khi kiện toàn - Ảnh: VGP
Chính phủ họp triển khai công việc sau khi kiện toàn - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 593/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ. 

Theo nguyên tắc phân công, Thủ tướng Chính phủ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Thủ tướng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các cấp. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Theo quyết định, Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng giúp theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong từng lĩnh vực công tác của Chính phủ. Thủ tướng sẽ không xử lý những nhiệm vụ, công việc đã phân công cho Phó thủ tướng.

Khi vắng mặt, Thủ tướng ủy nhiệm Phó thủ tướng thường trực hoặc một Phó thủ tướng khác thay mặt lãnh đạo công tác của Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Thủ tướng trực tiếp chủ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác gồm chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; hoạt động ngân sách Nhà nước...

Thủ tướng đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông-hải đảo; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng các ban chỉ đạo khác.

PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Ảnh: Quochoi.vn

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đảm nhiệm nhiệm vụ Phó thủ tướng Thường trực. Đồng thời, hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác gồm cải cách hành chính; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; đặc xá; cải cách tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng. 

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng phụ trách phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm.

Phó thủ tướng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM BÌNH MINH

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực gồm ngoại giao, quan hệ đối ngoại; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hội nhập quốc tế; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 4.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái - Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác gồm khối kinh tế tổng hợp (tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán...), chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Ảnh: Quochoi.vn

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực gồm giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Phó thủ tướng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 6.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh: TTXVN

Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực gồm công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đảm nhiệm các chức vụ gồm Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.