06:48 20/07/2007

Phần mềm cho các công ty chứng khoán

Hồng Vinh

Công ty DST International (DSTi) đã giới thiệu giải pháp DSTi Trading Solution cho các công ty chứng khoán tại Việt Nam

Ngày 18/7, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSTC), Công ty DST International (DSTi) đã giới thiệu giải pháp DSTi Trading Solution cho các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Phần mềm này bao gồm các thành phần như giải pháp giao dịch chứng khoán (Equity Trading Solution), giải pháp giao dịch chứng khoán phát sinh (Derivatives Trading Solution), giải pháp giao dịch qua Internet (Internet Trading Solution), giải pháp back office cho giao dịch chứng khoán và chứng khoán phát sinh (Back Office Solution for Trading).

Theo TS. Trần Đắc Sinh, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, DSTi Trading Solution có khả năng kết nối trực tiếp vào hệ thống của sàn Tp.HCM và vì vậy có thể giúp các doanh nghiệp có thể đạt chuẩn STP (Straight Through Processing - khả năng giao dịch xuyên suốt) trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bà Rhonda L.Lepsch, Chủ tịch DST khu vực Châu Á, cho biết: “Giải pháp này đầy đủ các thành phần như front-office, middle-office và back-office được tích hợp chặt chẽ nhằm phục vụ các hoạt động giao dịch chứng khoán (equity), chứng khoán phát sinh (derivatives). Ngoài ra, hệ thống này còn cung cấp khả năng xử lý nhanh với khối lượng giao dịch lớn, tin cậy và khả năng dự phòng khẩn cấp (hot-backup) cũng như dự phòng chuẩn (standard-backup).”

DSTi trực thuộc Tập đoàn DST Systems, công ty có trụ sở chính tại Luân Đôn (Anh) và 19 văn phòng đặt tại Hồng Kông, Singapore, Bắc Kinh, Jakarta, Thượng Hải… DSTi tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 2000 với việc hỗ trợ kỹ thuật cho sàn Tp.HCM.

Hiện tại công ty có 5 khách hàng là các ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, tín dụng như Manufile Việt Nam (sử dụng phần mềm Automated Work Distributor), Quỹ đầu tư Prudential Việt Nam (phần mềm HiPortfolio), Dragon Capital, Vina Capital (phần mềm HiPortfolio 3 và HiInvest) và Công ty Chứng khoán Sacombank (giải pháp Trading Solutions).

Năm 2006, DSTi đạt doanh số hơn 200 triệu USD và dự kiến đặt văn phòng tại Hà Nội và Tp.HCM vào cuối năm nay.