15:46 28/04/2022

Phát triển kinh tế nhưng không quên đảm bảo an toàn lao động

Thu Hằng - Đức Long

Thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế xã hội nhưng đồng thời cần đảm bảo cho người lao động làm việc trong môi trường an toàn. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động cần được chú trọng, thường xuyên, liên tục...

Sáng 28/4, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2022. 

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, những mất mát về con người và thiệt hại vật chất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tuy có giảm nhưng còn lớn, gây ra những nỗi đau tinh thần và thể xác cho biết bao gia đình.

Những thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn đang gia tăng một cách hiện hữu. Trong khi đó, một bộ phận người sử dụng lao động vẫn chưa nhận thức và quan tâm, đầu tư đúng mức; không ít người lao động chưa được đào tạo nghề, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế.

“Chúng ta lo tập trung phát triển kinh tế nhưng không được quên việc bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần. Đây cũng chính là một chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Với quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, Chính phủ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Để hoạt động thực sự có hiệu quả, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đồng thời, chủ động và phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động; đặc biệt là Nghị quyết số 17/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; Quyết định số 08 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động.

Bên cạnh đó, cần phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với từng khu vực và đối tượng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động quan tâm.

Hệ thống khuôn khổ pháp lý quy định về an toàn vệ sinh lao động đã được ban hành cơ bản, đầy đủ, đối tượng được mở rộng, có sự tương thích với luật pháp quốc tế thông qua việc nội luật hóa một số một số công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Từ đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để người sử dụng lao động, người lao động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe, nâng cao năng suất lao động, góp phần cải thiện môi trường làm việc, hình thành nên văn hóa, tác phong làm việc an toàn.

Tuy nhiên, còn hạn chế là ý thức kỷ luật lao động, tuân thủ pháp luật về an toàn lao động có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động gây mất mát về con người và vật chất cho doanh nghiệp, đặc biệt là nỗi đau cho gia đình nạn nhân.

Thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế xã hội nhưng đồng thời phải đảm bảo cho người lao động làm việc trong môi trường an toàn. “Có như vậy, người lao động mới yên tâm làm việc, tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động cần được chú trọng, thường xuyên, liên tục, đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”, ông Trần Tuấn Anh nói.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ông Trần Tuấn Anh đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, việc làm, phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động; kịp thời nghiên cứu rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách theo hướng chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại.

Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người lao động; quan tâm đến các vùng nông thôn, miền núi với điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn; nghiên cứu áp dụng các hệ thống tiên tiến, thực hiện chuyển đổi số các hoạt động quản lý về an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; duy trì chế độ đối thoại các cấp về an toàn vệ sinh lao động, phúc lợi xã hội để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Về phía người sử dụng lao động cũng cần quan tâm, đầu tư chăm lo đời sống vật chất tinh thần, việc làm, nhà ở và bảo đảm an toàn cho người lao động, tạo ra môi trường làm việc tốt, hình thành văn hóa an toàn của doanh nghiệp.