18:10 19/08/2021

Doanh nghiệp nào được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

Phúc Minh -

Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới từ sau ngày 1/7/2021 thuộc đối tượng thụ hưởng thì cũng được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp nhiều nội dung liên quan đến chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng) của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Liên quan đến chính sách này, các doanh nghiệp, đơn vị thành lập mới từ sau ngày 1/7/2021 thắc mắc có được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay không. 

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định thì người sử dụng lao động (đơn vị) được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trừ các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Vì vậy, trường hợp đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới từ sau ngày 1/7/2021 thuộc đối tượng thì cũng được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đồng thời, Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 không quy định đơn vị, doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định trên, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cũng căn cứ quy định tại Quyết định số 23, người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động phòng chống dịch Covid-19 bằng toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là do người sử dụng lao động xem xét thực hiện.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 11,238 triệu lao động, với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm khoảng 4.322 tỷ đồng.