14:35 11/07/2016

Phê chuẩn lãnh đạo 2 bộ và 9 địa phương

Bảo Quyên

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 2 bộ cùng 9 tỉnh: Yên Bái, Nghệ An, Nam Định, Hà Giang, Quảng Bình, Bình Định, Trà Vinh, Cà Mau và Long An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 2 bộ cùng 9 tỉnh: Yên Bái, Nghệ An, Nam Định, Hà Giang, Quảng Bình, Bình Định, Trà Vinh, Cà Mau và Long An.

Cụ thể, Thủ tướng  ký các quyết định bổ nhiệm lại 2 thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó ông Trần Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Trần Văn Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với tỉnh Yên Bái, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Tạ Văn Long, ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Nguyễn Văn Khánh, ông Dương Văn Tiến.

Đối với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Xuân Đại, ông Lê Minh Thông, ông Đinh Viết Hồng, ông Huỳnh Thanh Điền, ông Lê Ngọc Hoa.

Với tỉnh Nam Định, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Đình Nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đối với tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cùng với đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Minh Tiến, ông Trần Đức Quý, bà Hà Thị Minh Hạnh.

Với tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Xuân Quang, ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Tiến Hoàng, ông Lê Minh Ngân.

Đối với tỉnh Bình Định, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Quốc Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Phan Cao Thắng, ông Trần Châu, ông Nguyễn Tuấn Thanh.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đồng Văn Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Kim Ngọc Thái, ông Nguyễn Trung Hoàng, ông Trần Anh Dũng.

Với tỉnh Cà Mau, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngoài ra, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lâm Văn Bi, ông Trần Hồng Quân, ông Thân Đức Hưởng, ông Lê Văn Sử.

Với tỉnh Long An, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Tấn Dũng, ông Nguyễn Văn Được, ông Hoàng Văn Liên, ông Phạm Văn Cảnh.