06:03 06/07/2016

Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 6 địa phương

Bảo Quyên

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 6 tỉnh là Lào Cai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bắc Cạn và Nam Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn nhân sự UBND 6 tỉnh: Lào Cai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bắc Cạn và Nam Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với tỉnh Lào Cai, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Dương, ông Nguyễn Hữu Thể, ông Lê Ngọc Hưng, ông Đặng Xuân Thanh.

Đối với tỉnh Long An, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Cần, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Tấn Dũng, ông Nguyễn Văn Được, ông Nguyễn Văn Liên, ông Phạm Văn Cảnh.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011- 2016.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Châu Hồng Phúc, ông Đoàn Tấn Bửu.

Còn với tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Hưởng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Văn Nghĩa, ông Trần Thanh Đức, ông Phạm Anh Tuấn.

Đối với tỉnh Bắc Cạn, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lý Thái Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn nhiệm kỳ 2011-2016.

Với tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Ngô Gia Tự, ông Trần Lê Đoài, ông Bạch Ngọc Chiến, ông Nguyễn Phùng Hoan.