09:53 01/07/2008

Phê duyệt phương án triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế

Lê Hường

Uỷ ban Chứng khoán vừa có quyết định phê duyệt phương án triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế

Uỷ ban Chứng khoán vừa có Quyết định 338/QĐ-UBCK phê duyệt Phương án triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế và giao Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là đầu mối triển khai phương án.

Tháng 5/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1150/QĐ-BTC chỉ định Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được phép cấp mã chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán tại Việt Nam – ISIN.

Cũng theo quyết định này,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ là đầu mối liên lạc chính thức về các vấn đề liên quan đến Hiệp hội Các cơ quan cấp mã quốc gia (Association of National Numbering Agencies).

Mã chứng khoán quốc tế (International Securities Identification Numbers - ISIN) là hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế, được cấp cho mỗi loại chứng khoán của từng nước theo các chuẩn chung của quốc tế (tiêu chuẩn ISO 6166).

Theo thông lệ của quốc tế, hầu hết thị trường chứng khoán các nước (như Mỹ, Anh, Thái Lan, Singapore...) đều áp dụng hệ thống mã ISIN để phục vụ cho mục đích hỗ trợ đầu tư và quản lý thông tin về chứng khoán của thị trường mình trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, hiện nay hệ thống mã ISIN chưa được áp dụng và việc quản lý thông tin về chứng khoán chủ yếu dựa vào hệ thống mã trong nước.

Về nguyên tắc, hệ thống mã chứng khoán trong nước chỉ có ý nghĩa tham chiếu trong phạm vi thị trường nước sở tại và không có khả năng hỗ trợ cho việc theo dõi và quản lý thông tin về chứng khoán của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Điều này về lâu dài sẽ làm giảm sức cạnh tranh và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với quyết định triển khai phương án cấp mã ISIN tại Việt Nam một mặt sẽ giúp đảm bảo được tính bao quát và thống nhất trong việc quản lý hoạt động cấp mã chứng khoán, mặt khác giúp tăng khả năng cạnh tranh cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.