12:18 05/09/2018

Phiên IPO Petimex vào ngày 7/9 tới có nguy cơ "ế"

Hà Anh

61 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Petimex vào ngày 7/9 tới với tổng số cổ phần đăng ký mua là 797.900 cổ phần

Trang web của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).
Trang web của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Theo HOSE vừa công bố, chỉ có 61 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Petimex vào ngày 7/9 tới với tổng số cổ phần đăng ký mua của những nhà đầu tư này chỉ là 797.900 cổ phần, tương đương 1,66% số cổ phần đăng ký bán của Petimex.

Đáng chú ý là, các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước hay nhà đầu tư cá nhân nước ngoài không đăng ký mua cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, Petimex có vốn điều lệ hơn 1.355 tỷ đồng - tương ứng 135.525.586 cổ phần. Cổ phần nhà nước là 86.734.455 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ; cổ phần ưu đãi cho người lao động: 747.600 cổ phần, chiếm 0,55%; nhà đầu tư chiến lược: 20.328.388 cổ phần, chiếm 15% và bán công khai cho nhà đầu tư thường là 27.712.143 cổ phần, chiếm 20,45%.

Tuy nhiên, theo đề nghị của Petimex, UBND tỉnh Đồng Tháp sau đó đã phải điều chỉnh phương án cổ phần hóa khi quyết định IPO tới hơn 48 triệu cổ phần, chiếm 35,45% vốn điều lệ và không còn bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược với giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo bản cáo bạch của công ty, tổng doanh thu của Petimex năm 2017 đạt 11.498 tỷ đồng; tăng mạnh so với năm 2016 (9.732 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt hơn 72,427 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt hơn 6.935 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ (30,7 tỷ đồng).