17:24 23/10/2015

Phó chủ tịch nước: “Tình trạng vô cảm với dân tăng lên”

Nguyễn Lê

“Dân không vui, nhiều lúc chê trách chúng ta, chê trách cán bộ, đảng viên. Đó là nguyên nhân làm yếu Đảng”

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.<br>
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.<br>
“Tình trạng vô cảm trước dân  tăng hơn so với nhiệm kỳ trước ở một bộ phận, bộ phận này bắt đầu lan ra”, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng thứ 12 tại Quốc hội, sáng 23/10.

Trong tiêu đề của dự thảo văn kiện thì "tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" được đặt lên đầu tiên. Dự thảo văn kiện cũng nêu nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 5 năm qua và cho rằng trực tiếp và quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan.

Theo Phó chủ tịch, vì Đại hội là đợt sinh hoạt tư tưởng trong toàn Đảng để nhìn lại chính bản thân trong 5 năm qua, nên phải đánh giá nguyên nhân chủ quan cho tốt.

“Trong nguyên nhân chủ quan, tôi đề nghị đánh giá đậm hơn về yếu tố con người, yếu tố trong quản lý, đặc biệt là tính Đảng, tính chiến đấu, việc chấp hành nghị quyết, điều lệ và nguyên tắc Đảng trong quản lý và điều hành của các cấp, của từng cán bộ, đảng viên. Chỗ này, có lẽ chúng ta phải viết kỹ hơn một tí”, bà Doan nói.

Ở nguyên nhân chủ quan, Phó chủ tịch cho rằng có những yếu kém, trong việc xây dựng hệ thống khung khổ pháp lý, kể cả những định hướng cho nền kinh tế phát triển.

“Ví dụ, khi nhập các bộ thì cứ tưởng là thu gọn được đầu mối, nhưng khi nhập các bộ vào thì các tổng cục, các cục, bộ máy hầu như lại phình ra. Thể hiện ở chỗ là chi thường xuyên của chúng ta cao và trong đó có chi lương, có những lãng phí trong chi quản lý và sự nghiệp”, bà dẫn chứng.

Nói đến nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng, theo Phó chủ tịch  thì phải nói đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý, kể cả bộ máy làm công tác Đảng.

Bà Doan đặt vấn đề: “Tại sao có tính trạng trên nói, dưới không nghe, nói một đằng, làm một nẻo, đảng viên không thực hiện nhiệm vụ của mình hoặc thực hiện nhiệm vụ với tính chất rất hình thức, sử dụng không hết giờ làm việc, công suất làm việc, cống hiến rất hạn chế”.

“Tại sao có chuyện cứ làm sai? Chủ trương đường lối thì đúng, chính sách đúng, nhưng tại sao xuống đến dưới thì nhiều nơi cứ làm sai như thế, cố tình làm sai như thế? Chi trả sai, hồ sơ giả, rất nhiều vấn đề. Nhiệm kỳ vừa rồi, tình trạng này có xu hướng tăng lên, do đâu? Chúng ta đừng kiểm điểm mà nó không rõ”, bà nói.

Tiếp tục đề cập về nguyên nhân chủ quan, bà Doan nhìn nhận, tình trạng vô cảm trước dân có tăng hơn so với nhiệm kỳ trước ở một bộ phận, chứ không phải tất cả, nhưng bộ phận này bắt đầu lan ra, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

“Dân không vui, nhiều lúc chê trách chúng ta, chê trách cán bộ, đảng viên. Đó là nguyên nhân làm yếu Đảng”, bà nói.

“Chúng ta phải tập trung vào nguyên nhân này. Vì tiêu đề Đại hội này yêu cầu chúng ta trong thời gian tới phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng mà đẩy mạnh công tác này là nhằm vào tổ chức, vào con người. Con người ở đây là đảng viên, bây giờ chúng ta đã lớn mạnh rồi, hơn 4 triệu đảng viên. Những con người này phải là nòng cốt chứ, còn nếu cứ tình trạng này, tất cả là do con người hết”, Phó chủ tịch nhấn mạnh.

Theo bà, nếu tất cả cùng đồng tâm, thực hiện làm việc hết mình, tôn trọng nguyên tắc tổ chức, tôn trọng điều lệ Đảng, phương pháp công tác thật tốt, phương pháp quần chúng thật tốt, thì không đến nỗi lần này phải đổi tiêu đề lên là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Việc thực hiện nhiệm vụ của Đại hội có những bước tiến, nhưng cũng có những bước lùi, có nhiều cái chúng ta vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, vẫn tụt hậu”, Phó chủ tịch góp ý.