08:50 15/05/2018

Phó thủ tướng chỉ đạo về hoạt động của "siêu" ủy ban

Bảo Quyên

Hoàn thiện và ban hành các đề án, quy chế, văn bản theo thẩm quyền; hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Siêu ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ đặt tại số 8 phố Khúc Hạo, Hà Nội.
Siêu ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ đặt tại số 8 phố Khúc Hạo, Hà Nội.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau cuộc họp của Ban chỉ đạo mới đây.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải chủ động hoàn thiện và ban hành các đề án, quy chế, văn bản theo thẩm quyền; hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó thủ tướng hồi đầu tháng 5/2018.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện chuyển giao các tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền việc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở làm việc tại số 8 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất phương án điều chuyển biên chế công chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn ngày 4/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở cuộc họp do Phó thủ tướng chủ trì về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.