11:12 13/03/2019

Phó thủ tướng thúc Bộ Xây dựng thoái vốn khỏi IDICO

Hà Anh

Hiện, Bộ Xây dựng đang nắm giữ 36% vốn điều lệ của IDICO và hai nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Bitexco và Tập đoàn SSG

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV chuyên đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV chuyên đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ và cơ quan liên quan, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giữa phương án Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại IDICO và phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đó về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để cơ quan này thực hiện, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công tác thoái phần vốn nhà nước tại IDICO theo đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhà nước.

Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật.

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với những doanh nghiệp không có trong danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg tương tự như trường hợp của IDICO.

Bộ Tài chính theo thẩm quyền, nghiên cứu, hướng dẫn việc hạch toán chi phí hợp đồng tư vấn lần hai đối với trường hợp SCIC phải ký lại hợp đồng tư vấn theo quy định pháp luật khi các Bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC đã tiến hành một số bước trong quy trình thoái vốn nhà nước, đã ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn định giá. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện, Bộ Xây dựng đang nắm giữ 36% vốn điều lệ của IDICO và hai nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG, mỗi pháp nhân nắm 67,5 triệu cổ phần, tương đương 22,5% và các cổ đông khác nắm giữ 19% vốn điều lệ.

Được biết, ngày 20/3 tới đây, tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị của IDC sẽ trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 5.363 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm 2018 và lợi nhuận trước thuế là 496,5 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch năm 2018.

Đồng thời, IDICO hoàn thành công tác bàn giao vốn nhà nước và thoái vốn nhà nước còn lại tại Tổng công ty trong quý 1/2019 và thực hiện việc niêm yết cổ phiếu IDC trên HNX trong quý 1 này.