16:08 13/09/2019

Phó tổng giám đốc FLC trở thành tân Chủ tịch GAB

Kim Phong

Trước đó, ông Thế Anh là thành viên Hội đồng quản trị của GAB

Ông Trần Thế Anh
Ông Trần Thế Anh

Công ty Cổ phần GAB (GAB) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật, theo đó công ty thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, bà Trần Thị Thúy thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của GAB. Thay vào đó là ông Trần Thế Anh. Quyết định này có hiệu lực từ 12/9/2019.

Được biết, bà Trần Thị Thúy có đơn xin từ chức do một số lý do cá nhân khiến bà không thể đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong thời gian giữ chức vụ này, bà Thúy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện việc xây dựng nhà máy gạch Tuynel của công ty theo đúng kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy đã đi vào nề nếp.

Ông Trần Thế Anh được Hội đồng quản trị đề cử vào vị trí thay thế bà Thúy. Trước đó, ông Thế Anh đang là thành viên Hội đồng quản trị của GAB.

Ngoài GAB, ông Thế Anh đang là một trong 12 Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC). Ông Thế Anh giữ vị trí này tại FLC từ năm 2014 đến nay.

FLC là một trong các cổ đông sáng lập ra GAB. Hiện FLC đang sở hữu gần 9% cổ phần GAB. Bà Trần Thị Thúy vẫn còn là cổ đông lớn nhất tại GAB với tỷ lệ 18,48%, ông Trần Thế Anh cũng là cổ đông lớn với hơn 7,2% cổ phần.