21:39 24/06/2010

PIT trả cổ tức bằng tiền, BTH phát hành thêm cổ phiếu

Hà Anh

Sàn Tp.HCM và sàn Hà Nội thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để PIT trả cổ tức, thưởng cổ phiếu và BTH phát hành cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để PIT trả cổ tức bằng tiền, thưởng cổ phiếu và BTH phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, 2/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 6/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu năm 2009 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE).

Theo đó, ngày 26/7, PIT sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đồng thời, PIT sẽ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 100:10 (100 cổ phiếu PIT được thưởng 10 cổ phiếu). Thời gian nhận cổ phiếu thưởng dự kiến ngày 12/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Phòng kinh doanh 6 - Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex - 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, Tp.HCM.

Trong khi đó, ngày 2/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX).

Theo đó, BTH sẽ phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15:2, với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 26/7 - 19/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 26/7 - 23/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký quyền mua và nộp tiền mua tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký quyền mua và nộp tiền mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội - số 11 – K2, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.