07:07 01/11/2019

POW: Nhờ lãi vay và tỷ giá, lợi nhuận quý 3 tăng 331%

Quỳnh Nguyễn

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 793 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 2.491 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (HOSE: POW) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 hợp nhất. Theo đó, nhờ giảm nợ gốc và tỷ giá, POW ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao trong kỳ.

Cụ thể, trong quý 3  tổng doanh thu đạt gần 8.068 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 875 tỷ đồng, tăng 356%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 793 tỷ đồng, tăng 331% so với quý 3/2018.

POW cho biết, lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh đến từ hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng (doanh thu thuần tăng 13,8%); lợi nhuận gộp có sự cải thiện và hoạt động tài chính thuận lợi. Ngoài ra, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng chi phí. 

Cụ thể, chi phí lãi vay trong quý 3 giảm 57,8 tỷ đồng, tương đương giảm 17% do giảm nợ gốc; trong kỳ POW có khoản lãi chênh lệch tỷ giá khoảng 65 tỷ đồng, trong khi quý 3/2018 ghi nhận lỗ 398 tỷ đồng bao gồm cả số lỗ chênh lệch tỷ giá của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực Dầu khí giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018 là 85 tỷ đồng.

2 công ty con của POW gồm Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh và Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn trong quý 3/2019 ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt -6 tỷ đồng (giảm lỗ) và 62 triệu đồng (từ lỗ sang lãi).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 26.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.491 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 949 đồng/cổ phiếu so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt 63 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của POW đạt 60.037 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng. Số dư tổng vay nợ 19.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu giảm nợ vay dài hạn (giảm 2.700 tỷ đồng).