23:45 26/05/2013

Prudential tính lập quỹ mở tại Việt Nam

Hòa Bình

Dự kiến Quỹ Eastspring Investments sẽ tiến hành IPO trong năm 2013

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là một mô hình đầu tư chung, có thể phát 
hành hoặc mua lại chứng chỉ quỹ theo một chu kỳ nhất định (hàng ngày 
hoặc theo quy định cụ thể ghi trong điều lệ quỹ) theo yêu cầu của nhà 
đầu tư - Ảnh minh họa.
Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là một mô hình đầu tư chung, có thể phát hành hoặc mua lại chứng chỉ quỹ theo một chu kỳ nhất định (hàng ngày hoặc theo quy định cụ thể ghi trong điều lệ quỹ) theo yêu cầu của nhà đầu tư - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect sẽ phân phối chứng chỉ quỹ mở cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments, thành viên của Tập đoàn bảo hiểm Prudential.

Cụ thể, theo ký kết giữa hai bên, VNDirect được quyền thực hiện, quảng bá, phân phối và bán chứng chỉ quỹ do Eastspring Investments quản lý cho nhà đầu tư tại Việt Nam. Hiện hai bên đang tiến hành các bước tiếp theo để triển khai phân phối chứng chỉ quỹ mở của Eastspring Investments. Dự kiến Quỹ Eastspring Investments sẽ tiến hành IPO trong năm 2013.

Trước đó, Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital (MBBF) chính thức ra mắt tại Hà Nội với vốn điều lệ 54,296 tỷ đồng. Cùng với MBBF, Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) - quỹ mở chuyên về trái phiếu, cũng đã hoàn tất việc chào bán thành công chứng chỉ quỹ đầu tư vào ngày 12/3 cho hơn 150 nhà đầu tư tham gia góp vốn vào quỹ với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn 24 triệu chứng chỉ Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) cũng chuyển sang mô hình quỹ mở.  

Được biết, quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là một mô hình đầu tư chung, có thể phát hành hoặc mua lại chứng chỉ quỹ theo một chu kỳ nhất định (hàng ngày hoặc theo quy định cụ thể ghi trong điều lệ quỹ) theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Hoạt động của quỹ mở sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi thế về tính thanh khoản của chứng chỉ quỹ, tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng, được quản lý bởi một công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp. Đối với các quỹ đầu tư, việc huy động vốn sẽ được thực hiện nhanh chóng và chứng chỉ quỹ được mua lại theo giá trị tài sản ròng, chứ không theo giá thị trường.