16:29 12/08/2008

PVC thanh toán cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt và cổ phiếu

N.Anh

PVC sẽ thanh toán cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu và 21%/mệnh giá bằng cổ phiếu

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, ngày 22/8/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007 của Tổng Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí (mã PVC).

Theo đó, ngày 15/9/2008 PVC sẽ thanh toán cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng và thanh toán bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 21%/mệnh giá.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính Kế toán - PVC và nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Hội đồng Quản trị -PVC, 97 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVC ngày 21/8, 22/8 và 25/8/2008.