18:59 11/01/2021

PVPower dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 công ty thành viên

Hà Anh

POW dự kiến thoái toàn bộ vốn (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016 - 2020), bao gồm: CTCP Thuỷ điện Nậm Chiến, CTCP Năng lượng Sông Hồng; CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí; CTCP Thuỷ điện Sông Tranh 3

Tính đến ngày 30/9, POW có 3.922 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tính đến ngày 30/9, POW có 3.922 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - PVPower (mã POW-HOSE) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể: theo phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025, Công ty mẹ POW sẽ chỉ còn nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại 4 đơn vị: bao gồm: CTCP Thuỷ điện Hủa Na (HNA); CTCP Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2); CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Service) và CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC).

Bên cạnh đó, một số đơn vị có thể thành lập mới theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc để đầu tư, tiếp nhận, quản lý, vận hành các dự án điện mới. Đối với đơn vị liên kết là Công ty TNHH Luang Prabang sẽ thực hiện cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ/cơ quan có thẩm quyền về dự án thủy điện Luang Prabang.

Đáng chú ý, POW dự kiến thoái toàn bộ vốn (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016 - 2020), bao gồm: CTCP Thuỷ điện Nậm Chiến, CTCP Năng lượng Sông Hồng; CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí; CTCP Thuỷ điện Sông Tranh 3; CTCP EVN Quốc tế; CTCP Cơ điện Dầu khí; CTCP Điện Việt - Lào; CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí.

Đồng thời, POW cũng sẽ thực hiện thoái vốn đối với Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC) xuống dưới 65% vốn hoặc toàn bộ vốn góp. Trong trường hợp thoái vốn xuống dưới 65% vốn điều lệ hoặc thoái toàn bộ vốn phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hợp đồng tín dụng với ngân hàng Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;

Ngoài ra, thực hiện các thủ tục liên quan đối với việc chấm dứt hoạt động của Thủy điện Sơn Trà - Sông Đà và Năng lượng châu Á Thái Bình Dương đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về kết của kinh doanh, kết thúc quý 3/2020, công ty ghi nhận doanh thu đạt 21.795 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái và lãi sau thuế đạt 1.487 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.302 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, công ty có 3.922 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tổng nợ phải trả là trên 26.000 tỷ đồng - giảm 176 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 9.992 tỷ đồng - tăng 835 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 5.974 tỷ đồng - giảm 2.420 tỷ đồng so với đầu năm.