17:23 11/01/2021

Bảo hiểm Quân đội được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Hà Anh

130 triệu cổ phiếu MIG hiện đang giao dịch UpCoM sẽ chính thức huỷ đăng ký giao dịch từ ngày 13/1 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 12/1/2021

Sơ đồ cổ phiếu MIG trong thời gian qua.
Sơ đồ cổ phiếu MIG trong thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội với mã chứng khoán MIG.

Theo đó, 130 triệu cổ phiếu MIG hiện đang giao dịch UpCoM sẽ chính thức huỷ đăng ký giao dịch từ ngày 13/1 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 12/1/2021.

Nguyên nhân huỷ niêm yết là do MIG được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), thuộc trường hợp huỷ đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

MIG có vốn điều lệ thực góp 1.300 tỷ đồng và có 66 công ty thành viên trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trụ sở chính đặt tại tầng 15, toàn nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm các nghiệp vụ về bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.

MIG là công ty con của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Tính đến ngày 25/12/2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) nắm giữ 68,37% - tương ứng 88.885.206 cổ phiếu. Đại diện sở hữu gồm: ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 44,44% và ông Vũ Hồng Phú - Phó Chủ tịch HĐQT nắm giữ 23,93%.

Cơ cấu cổ đông của MIG tại ngày 25/12 gồm cổ đông trong nước nắm giữ 98,77% - trong đó, có 10 cổ đông tổ chức nắm giữ 79,88% và 1.238 cổ đông cá nhân nắm giữ 18,90%. Cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,23% - trong đó có 1 tổ chức nắm giữ 1,15% và 25 cá nhân nắm giữ 0,08%.

Ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội là 49%.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2020 do hậu quả của dịch Covid 19, doanh thu thuần đạt 1.604,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MIG đạt 120,7 tỷ đồng, giảm 15,46% và lợi nhuận sau thuế đạt 98,01% tỷ đồng, giảm 15,11% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, ngày 8/10/2020, giá cổ phiếu MIC đạt 10.100 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch là 52.800 cổ phiếu và chốt phiên ngày 8/1/2021, giá cổ phiếu MIG tăng lên 17.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 595.964 cổ phiếu.