17:39 01/06/2018

PVS bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Ông Phan Thanh Tùng, nguyên Tổng giám đốc, sẽ thay thế ông Thái Quốc Hiệp trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, kể từ ngày 28/5/2018.

Ông Phan Thanh Tùng, nguyên Tổng giám đốc, sẽ thay thế ông Thái Quốc Hiệp trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, kể từ ngày 28/5/2018.
Ông Phan Thanh Tùng, nguyên Tổng giám đốc, sẽ thay thế ông Thái Quốc Hiệp trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, kể từ ngày 28/5/2018.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã PVS-HNX) vừa công bố thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Phan Thanh Tùng, nguyên Tổng giám đốc, sẽ thay thế ông Thái Quốc Hiệp trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, kể từ ngày 28/5/2018.

Trong khi đó, ông Lê Mạnh Cường sẽ thay thế ông Tùng giữ vai trò Tổng giám đốc. Ông Cường có 23 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí, từng nắm giữ các chức vụ Phó phòng Thương mại Xí Nghiệp Tàu dịch vụ dầu khí PTSC (chuyên về mảng Tàu dịch vụ), Trưởng ban Phát triển Kinh doanh và Quản lý dự án của PVS và sau này là Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

Ngoài ra, PVS cũng công bố Kế toán trưởng mới là ông Nguyễn Văn Bảo, trước đây là Phó trưởng Ban Tài chính - Kế toán.

Kết thúc quý 1/2018, doanh thu thuần của công ty đạt 3.328 tỷ đồng, giảm 46 tỷ so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 86 tỷ so với cùng kỳ đạt hơn 189 tỷ đồng.

Được biết, năm 2018, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 700 tỷ đồng và 560 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền mặt 7%. Như vậy, so với năm 2017, doanh thu của PVS dự kiến giảm 42%, còn lợi nhuận sau thuế giảm hơn 28%.