09:23 03/06/2011

PXM chuyển nhượng khách sạn Đà Nẵng Riverside

Hà Vy

Hội đồng Quản trị PXM thông qua việc chuyển nhượng khách sạn Đà Nẵng Riverside và khu đất 5.000m2 tại quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Khách sạn Đà Nẵng Riverside
Khách sạn Đà Nẵng Riverside
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HOSE) thông qua việc chuyển nhượng khách sạn Đà Nẵng Riverside và khu đất 5.000m2 tại quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng (dưới chân cầu Rồng).

Cụ thể, mức giá khởi điểm bán cho 1 chủ thể là 240,5 tỷ đồng, chưa có VAT. Trong đó, quyền sử dụng đất đối với 5.000m2 là 102,5 tỷ đồng; quyền sử dụng đất khách sạn và tài sản trên đất là 138 tỷ đồng.

Giá khởi điểm bán cho 2 chủ thể là 245,31 tỷ đồng, chưa có VAT. Trong đó, quyền sử dụng đất đối với 5.000m2 là 104,55 tỷ đồng; quyền sử dụng đất khách sạn và tài sản trên đất là 140,76 tỷ đồng.

Công ty cho biết, lý do của việc chuyển nhượng này là nhằm ổn định nguồn lực tài chính cho công ty tập trung sản xuất kinh doanh, giảm áp lực lãi vay ngân hàng trong giai đoạn thị trường có nhiều bất ổn và không thuận lợi cho việc thực hiện mở rộng dự án Đà Nẵng Riverside.

Trước đó, PXM đã thông báo điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức đợt 2/2010 sang ngày 10/6 thay vì ngày 4/5 do công tác thu hồi vốn của Công ty chậm hơn so với dự tính ban đầu.

Được biết, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 52,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 13,86 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 298,94 triệu đồng; lợi nhuận -281 triệu đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 17,94 triệu đồng và 13,46 triệu đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 1.200,03 tỷ đồng, tăng 189,05% so với năm 2010 (634,78 tỷ đồng); doanh thu đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 217% so với năm 2010 (470,97 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 87,57 tỷ đồng, tăng 296,65% so với năm 2010 (29,52 tỷ đồng); cổ tức 15%.