12:13 21/05/2021

Quảng Nam có kết luận chính thức về Khu công nghiệp Thaco Chu Lai

Khánh Vy

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có kết luận chính thức về việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Khu công nghiệp (KCN) chuyên nông - lâm nghiệp Thaco Chu Lai...

Khu Công nghiệp chuyên nông-lâm nghiệp Thaco Chu Lai.
Khu Công nghiệp chuyên nông-lâm nghiệp Thaco Chu Lai.

Theo kết quả rà soát, toàn bộ khu vực Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (diện tích 451 ha) nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp (ngoài quy hoạch 3 loại rừng). Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Núi Thành rà soát lại nguồn gốc, hồ sơ đăng ký sử dụng đất qua các thời kỳ và thực trạng sử dụng đất các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân trước đây đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng sản xuất (khoảng 916 thửa, diện tích 186 ha), nay không còn phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt. UBND huyện Núi Thành được điều chỉnh thông tin về loại đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp với mục đích sử dụng đất hiện nay theo quy hoạch.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành và các đơn vị thực hiện bồi thường, giải phòng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai; thành lập tổ công tác để tổ chức kiểm tra, thu thập đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc xác định chi phí khác đối với diện tích cây cao su trồng tại từng thời điểm. Sở tham mưu UBND tỉnh trước ngày 31/5 để xem xét, thống nhất đơn giá bồi thường chi phí khác đối với cây cao su bị ảnh hưởng thu hồi đất của dự án.

UBND huyện Núi Thành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định để sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, bố trí đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án. Huyện cũng lập hồ sơ, thủ tục trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 2 (diện tích khoảng 13 ha) theo hình thức đầu tư công.

Khu công nghiệp Thaco Chu Lai có diện tích 451 ha với vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, do công ty Ôtô Trường Hải (Thaco) làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến xây dựng Trung tâm nghiên cứu, các nông trường mẫu thực nghiệm sản xuất theo hướng công nghiệp cho các loại cây ăn trái, cây lâm nghiệp; có khu chăn nuôi, nhà máy chế biến trái cây... Đây là dự án chuyên nông - lâm nghiệp lớn nhất tỉnh Quảng Nam.