10:16 27/06/2019

Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin

Hà Anh

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 25/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty và cá nhân do báo cáo không đúng quy định, không giao dịch chứng khoán.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Gia Lai) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính quý 1/2017; Quyết định số 294/QĐ/HĐQT và số 294-2/QĐ/HĐQT ngày 29/04/2017 về miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng, Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29/04/2017, báo cáo tài chính quý 2/2017, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017, báo cáo tài chính quý 4/2017, Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017, báo cáo tài chính quý 1/2018, báo cáo tài chính quý 2/2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017, Nghị quyết HĐQT ngày 03/07/2017 thông qua chi trả cổ tức, Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017; Nghị quyết HĐQT số 28.4/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, số 24.7/NQ-HĐQT ngày 24/07/2017 về nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quốc tế An Vui, số 02.6/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2017 về nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Sparkle Value Homes, số 27.9/NQ-HĐQT ngày 27/09/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú, số 26.8/NQ-HĐQT ngày 26/08/2017 về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sparkle Value Homes, Công bố thông tin về từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đa Thời ngày 15/06/2018, từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25/09/2017, Công bố thông tin vi phạm thuế theo Quyết định số 174/QĐ-CT ngày 27/03/2017, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết HĐQT số 01-7/NQ-HĐQT.17 ngày 29/06/2017 bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 không công bố thông tin các giao dịch với bên liên quan).

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Nghệ An) bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật gồm các tài liệu như: Báo cáo tài chính năm 2016, năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018.

Đồng thời, công ty này bị phạt tiếp 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Tp.HCM) bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật gồm các tài liệu như: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2018 so với năm 2017, Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 18/10/2017, ngày 27/4/2018 và ngày 29/6/2018, Báo cáo ngày 17/10/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Nghị quyết ngày 17/10/2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, Nghị quyết ngày 15/12/2017 về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với đối tượng có liên quan; Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Theo tài liệu Công ty cung cấp, trong năm 2018 Công ty tổ chức 17 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, theo Báo cáo quản trị công ty năm 2018, số cuộc họp HĐQT trong năm 2018 của Công ty là 11 cuộc họp).

Đồng thời, công ty này bị phạt tiếp 70 triệu đồngdo công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: theo báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán của Công ty và các tài liệu do Công ty cung cấp, trong năm 2017 và 2018, Công ty cho Công ty cổ phần ADEC, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty cổ phần ADEC.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018 của công ty đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và HOSE, công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ).

Ông Nguyễn Đức Trung (Đồng Nai) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Cụ thể: ông Nguyễn Đức Trung, người liên quan của ông Nguyễn Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu THI từ ngày 13/9/2018 đến ngày 12/10/2018 và đã bán 10.000 cổ phiếu THI trong thời gian này. Tuy nhiên, đến ngày 22/10/2018, HOSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Trung.

Ông Nguyễn Đức Bình (Đồng Nai) bị phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ông Nguyễn Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) bán 59.180 cổ phiếu THI từ ngày 24/9/2018 đến ngày 10/10/2018. Tuy nhiên, đến ngày 26/10/2018, HOSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của ông Bình.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (Hưng Yên) bị phạt 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Đồng thời, bà Hằng bị phạt thêm 25 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 09/5/2018, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đã mua 150.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần An Trường An (mã ATG-HOSE) làm tăng khối lượng sở hữu từ 700.000 cổ phiếu ATG, chiếm 4,59% lên 850.000 cổ phiếu ATG, chiếm 5,58% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An.

Ngày 05/9/2018, bà Hằng mua 50.000 cổ phiếu ATG làm tăng khối lượng sở hữu từ 893.170 cổ phiếu ATG, chiếm 5,87% lên 943.170 cổ phiếu ATG, chiếm 6,19%, có sự thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).

Ngày 07/09/2018, bà Hằng bán 80.000 cổ phiếu ATG làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 943.170 cổ phiếu ATG, chiếm 6,19% xuống 863.170 cổ phiếu ATG, chiếm 5,67%, có sự thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%).

Ngày 11/09/2018, bà Hằng bán 200.000 cổ phiếu ATG làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 863.170 cổ phiếu ATG, chiếm 5,67% xuống 663.170 cổ phiếu ATG, chiếm 4,36% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An. Tuy nhiên, bà Hằng không thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và HOSE khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi số lượng.