17:27 22/11/2016

Quốc hội đồng ý dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Minh Thuý

Cuối chiều 22/11 Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

<span style="font-size: 10pt;">Mô hình dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.</span>
<span style="font-size: 10pt;">Mô hình dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.</span>
Với trên 92% đại biểu đồng ý, cuối chiều 22/11 Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đây là dự án được Quốc hội khoá 12 quyết định chủ trương đầu tư vào cuối năm 2009.

Được bổ sung vào chương trình khi kỳ họp thứ hai của Quốc hội đang diễn ra, dự thảo nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án đã được trình vào chiều 10/11. Sau đó Quốc hội đã tiến hành thảo luận nội dung này trong các phiên họp riêng.

Lý do dừng thực hiện dự án là do điều kiện kinh tế - xã hội  và trình độ khoa học - công nghệ của Việt Nam hiện nay chưa phù hợp để phát triển điện hạt nhân.