18:09 23/09/2021

Quốc hội quyết định bổ sung gần 15 nghìn tỷ đồng phòng chống dịch Covid - 19

Trâm Anh -

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ tiết kiệm chi thường xuyên và nguồn tồn cho chống dịch...

 Bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương 14.620 tỷ đồng từ tiết kiệm chi để chống dịch Covid-19.
Bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương 14.620 tỷ đồng từ tiết kiệm chi để chống dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định phương án sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 
Trong 14,62 nghìn tỷ đồng,  khoản cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7,42 nghìn tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2021 là 4,2 nghìn tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP còn dư là 3 nghìn tỷ đồng.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày, thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, các Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước.

Đồng thời, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021.

Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết hoặc không triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

8 tháng của năm 2021, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính, để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh.

Các nguồn lực của trung ương đã sử dụng 22,27 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 dự toán là 17,5 nghìn tỷ đồng, đã sử dụng là 14,62 nghìn tỷ đồng, trong đó chi phòng, chống dịch Covid-19 là 10,7 nghìn tỷ đồng. Số còn lại 2,88 nghìn tỷ đồng để tiếp tục tập trung chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong những tháng cuối năm.

Được biết, nguồn kinh phí ngân sách trung ương năm 2020 chuyển sang 13,33 nghìn tỷ đồng và nguồn quỹ vaccine đã huy động 8,66 nghìn tỷ đồng để mua vaccine phòng Covid-19, tổng cộng gần 22 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi 7,65 nghìn tỷ đồng để mua vaccine. Nguồn còn lại là 14,33 nghìn tỷ đồng, tiếp tục sử dụng để đáp ứng các nhu cầu mua và hỗ trợ sản xuất vaccine phòng Covid-19.

 
"Tổng hợp chung nhu cầu trung ương phải chi để mua vaccine và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36 - 40 nghìn tỷ đồng".
Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cho biết, nhu cầu còn lại trung ương phải chi mua vaccine trong thời gian tới khoảng 16,07 nghìn tỷ đồng. Trường hợp dịch kéo dài và phải tiêm vaccine nhắc lại hàng năm, thì nhu cầu kinh phí mua vaccine sẽ lớn hơn.

Về kinh phí cho công tác phòng chống dịch, để đảm bảo công tác y tế với tình huống có 300 nghìn người nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế, dự kiến nhu cầu kinh phí chi từ ngân sách nhà nước khoảng 60,57 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương chi khoảng 23,44 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương chi khoảng 37,13 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, hiện một số bộ và địa phương đã có văn bản đề nghị bổ sung kinh phí chi phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm cả chính sách, chế độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch của địa phương ban hành. Trong đó, Bộ Quốc phòng có văn bản số đề nghị bổ sung 2 nghìn tỷ đồng; Bộ Công an đề nghị bổ sung 2,842 nghìn tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ 27,968 nghìn tỷ đồng; tỉnh Bình Dương đề nghị hỗ trợ 7,645 nghìn tỷ đồng.