08:44 10/01/2019

Quý 1/2019, 112 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Hà Anh

Có 112 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019 trên HNX từ ngày 7/1 với nhiều lý do

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019.

Theo đó, có 112 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019 từ ngày 7/1 với nhiều lý do như: chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; tạm ngừng giao dịch, thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là các mã có chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán…

Cụ thể: Thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: ART, DDG, GDW, TDT.

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 quá 5 ngày: CDN

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 quá 05 ngày; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm: TFC

Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: AMC, BKC, CKV, DCS, HGM, HVT, MEC, PHP, SDU, TPH, VC2, VTL.

Các mã có chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: ACM, CTC, CVN, DNY, HKB, HNM, KDM, LM7, LTC, OCH, ORS, PDC, PPE, PVL, PVV, PVX, QNC, S74, SDA, SDD, TST, VE1, VIE.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát gồm: ALT, BLF, CMI, DRL, HPM, HVA, KSK, PCN, PGT, PVC, PVE, VMI

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo gồm: APS, CT6, DZM, KSD, MIM, PSI, PV2, SCL, SJC, SPP, SSM, VCR, VIG, X20

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch: ASA, CTA, KHB, NDF, SDE, SDP, SGO, SVN

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 quá 5 ngày gồm: FID, IDJ

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - thời gian niêm yết dưới 06 tháng gồm: HHP.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, cảnh báo: HKT, NHP.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm: APP, CAN, CJC, CMC, CTP, DIH, DPS, ICG, LDP, NGC, PCG, PRC, PTD, QHD, TTL, UNI, VTC, VTH.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm: CET, HLY, MSC, PCT, PEN, QST, VE2, VE8, VE9, VTJ.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 là số âm; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: NST, SD2, SPI.