16:47 07/04/2021

Quý 1/2021, LIX ước lãi 55 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ

Hà Anh

Trong năm 2021, LIX dự kiến doanh thu thuần đạt 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23,1% so với thực hiện trong năm 2020

Sơ đồ giá cổ phiếu LIX từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu LIX từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 1/2021 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2021.

Theo đó, công ty cho biết ước kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu đạt 710 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch (670 tỷ đồng) và lợi nhuận đạt 55 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ.

Dự kiến quý 2/2021, doanh thu của công ty đạt 690 tỷ và lợi nhuận đạt 50 tỷ đồng.

Trong năm 2020, LIX đạt 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với năm trước và vượt 5% kế hoạch doanh thu (2.772 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 292,4 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm trước và vượt 27% kế hoạch lợi nhuận (230 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2019.

Trong năm 2021, LIX dự kiến doanh thu thuần đạt 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23,1% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, ngày 5/4 là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 29/4 tại TP Hồ Chí Minh.

Mới đây, ông Phan Thanh Bình hiện là Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch và thành viên HĐQT công ty, kể từ ngày 29/4 tới.