10:35 21/04/2008

Quý 1, Trung Quốc thu hút gần 3 tỷ USD vốn FDI

Thu Trà

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, đầu tư nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đạt 2,74 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, tăng 61,26%

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, đầu tư nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đạt 2,74 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, tăng 61,26%. Riêng tháng 3/2008, đầu tư nước ngoài đạt 9,28 tỷ USD, tăng 39,65%.

Theo các chuyên gia kinh tế, FDI tiếp tục tăng cho thấy Trung Quốc vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài bất chấp thuế áp dụng cho những công ty nước ngoài tăng.

Từ tháng 1-3/2008, Chính phủ Trung Quốc đã cấp phép hoạt động cho 6.949 Cty có vốn đầu tư nước ngoài. So với số lượng Cty nước ngoài được phép hoạt động ở Trung Quốc năm 2007, tỷ lệ này đã giảm xuống 25,26%. Số dự án có đầu tư nước ngoài trên 30 triệu USD/dự án trong 2 tháng đầu năm tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng vốn FDI đổ vào Trung Quốc tăng mạnh kể từ khi nước này gia nhập WTO năm 2001. Nhưng có ý kiến cho rằng việc áp dụng luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Chính phủ Trung Quốc ban hành đầu năm nay có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài.