15:03 01/08/2019

Quý 2/2019, Công ty mẹ VNG lỗ ròng 102 tỷ đồng

Thủy Diệu

Mức lỗ trước thuế của Công ty Cổ phần VNG trong quý 2/2019 là 110 tỷ đồng, và lỗ sau thuế 102 tỷ đồng

Tuy lỗ lớn tại báo cáo riêng lẻ, nhưng trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019, kết quả kinh doanh của VNG lại tương đối khả quan.
Tuy lỗ lớn tại báo cáo riêng lẻ, nhưng trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019, kết quả kinh doanh của VNG lại tương đối khả quan.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2019 vừa được Công ty Cổ phần VNG công bố, mức lỗ trước thuế của công ty công nghệ này trong quý 2 là 110 tỷ đồng, sau khi trừ thuế, mức lỗ ròng là 102 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của VNG đạt 952,5 tỷ đồng, tăng 32,7% so với mức 717,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Còn lũy kế từ đầu năm đến hết quý 2, doanh thu của công ty đạt 1.816,5 tỷ đồng, tăng 22,9% của mức 1.477,5 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trong quý 2, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNG đạt 291 tỷ đồng, tăng 11,48%. 

Tuy nhiên, trong kỳ VNG ghi nhận 98,5 tỷ đồng chi phí tài chính, gấp 2,7 lần quý 2/2018, chi phí bán hàng là 169 tỷ đồng, tăng 38% và 138 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 41%.

Kết thúc quý 2/2019, VNG lỗ trước thuế 110 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2018 công ty lãi 21,1 tỷ đồng. Mức lỗ ròng của VNG sau thuế quý 2 là 102 tỷ đồng.

Nếu tính lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2, mức lỗ ròng của công ty là 70 tỷ đồng, còn cùng kỳ năm trước VNG lãi 100,9 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của VNG ở mức 4.069 tỷ đồng, tăng 7,3% so với hồi đầu năm, trong đó phần lớn tài sản tập trung ở các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết với 1.346 tỷ đồng, trong đó phải trích lập dự phòng tới 295 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản của VNG cũng tập trung nhiều ở tiền gửi ngân hàng với 1.081 tỷ đồng, trong đó 41,6 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn, 118,3 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng và 921,6 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm.

Tuy lỗ lớn tại báo cáo riêng lẻ, nhưng trong báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh của VNG lại tương đối khả quan. Theo đó, doanh thu quý 2/2019 của VNG đạt 1.302 tỷ đồng, tăng mạnh 31% so với cùng kỳ 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng tới 39%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất cũng cán mốc 2.524 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 6 tháng đạt 315 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và thực hiện được 55% kế hoạch lợi nhuận 458 tỷ đồng mà Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.