07:27 27/07/2018

Quý 2, lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ sụt giảm so với cùng kỳ

Đào Vũ

Quý 2/2018, do giá vốn tăng cao khiến Đạm Phú Mỹ chỉ báo lãi trước thuế 465 tỷ đồng, sụt giảm 17,5%

Đạm Phú Mỹ đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.
Đạm Phú Mỹ đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 trước kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, riêng quý 2/2018, công ty thu về 2.699 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 464 tỷ đồng, giảm 24% so với quý 2/2017.

Doanh thu tài chính giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 37 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng lên tới 17,8 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với 12,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 39%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,5% lần lượt ở mức 129 tỷ đồng và 109 tỷ đồng khiến Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 246 tỷ đồng, giảm 14,5% so với mức lãi 288 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đạm Phú Mỹ cho biết, lợi nhuận quý 2/2018 giảm so với quý 2/2017 là do giá khí đầu vào tăng nên giá thành Ure Phú Mỹ tăng so với cùng kỳ năm trước, làm lợi nhuận giảm tương ứng.

Với kết quả này, Đạm Phú Mỹ kết thúc chặng đường nửa đầu năm với 4.783 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao khiến công ty chỉ báo lãi trước thuế 465 tỷ đồng, sụt giảm 17,5%.

Năm 2018, công ty đặt kế hoạch năm với 8.577 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 442 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, Đạm Phú Mỹ đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 5%.

Tổng doanh thu năm 2018 của Đạm Phú Mỹ dự kiến đạt khoảng 8.954 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 676 tỷ đồng, vượt 4,4% và 53% so với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 26/7, giá cổ phiếu DPM đang được giao dịch ở mức 17.950 đồng/cổ phiếu với gần 1,3 triệu đơn vị được khớp lệnh, vốn hóa thị trường đạt 7.024 tỷ đồng.