13:49 05/07/2019

Quý 2 và 6 tháng, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE

Hà Anh

Trong quý 2/2019, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE chiếm 62,24% thị phần cả nước, giảm 3,44%% so với quý 1/2019

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, SSI vẫn là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tỷ lệ 13,84%.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, SSI vẫn là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tỷ lệ 13,84%.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2 và bán niên năm 2019 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu.

Theo đó, trong quý 2/2019, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE chiếm 62,24% thị phần cả nước, giảm 3,44%% so với quý 1/2019 - trong đó, top 3 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất là SSI, HSC, VCSC chiếm 33,83% thị phần cả nước.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới tại HOSE, với thị phần là 13,84%, giảm 0,7% so với quý 1; thị phần của HSC trong quý 2 này tăng 0,49% so với quý 1 lên 11,31%, còn VCSC lại giảm so với quý 1 từ 10,05% xuống còn 9,37%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VNDS (6,86%); MBS (4,16%), BVSC (3,89%), MAS (3,69%), SHS (3,50%), VDSC (3,23%) và VPS (3,08%).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, SSI vẫn là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tỷ lệ 13,84%. Đứng vị trí thứ 2 vẫn là HSC với 11,07% thị phần.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VCSC (9,71%), VNDS (7,30%), MBS (4,76%), BVSC (3,78%), SHS (3,56%), MAS (3,39%), ACBS (3,12%) và VPS (3,11%).

Đối với thị phần giá trị giao dịch trái phiếu trong quý 2/2019 có 10 công ty tham gia giao dịch - trong đó, TCBS chiếm thị phần cao nhất với 78,492%; đứng thứ 2 là PSI với 9,349%; đứng thứ 3 là VCBS với 4,025%.

Các vị trí còn lại thuộc về BVSC (2,747%); BSC (1,887%); SHS (1,062%), VietinBankSC (0,481%); ASEAN SECURITIES (0,481%); HSC (0,479%) và VNDS (0,426%)

Tính chung về thị phần môi giới trái phiếu 6 tháng đầu năm 2019, TCBS giữ vững vị trí số 1 với thị phần 84,655% và cách khá xa là PSI với thị phần 5,404%. Các vị trí tiếp theo thuộc về: VCBS, BVSC, BSC, HSC, SHS, VietinBankSC, SSI và VNDS.