07:29 18/07/2014

Quý 3, HSG ước lãi 111 tỷ đồng

Hà Anh

DHG cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty đạt 111 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 281,3 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố thông tin ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu niên độ tài chính 2013 - 2014 (từ 1/10/2013 đến 30/9/2014).

Theo đó, sản lượng tiêu thụ thành phẩm trong quý 3 đạt 236.904 tấn, 9 tháng niên độ tài chính đạt 595.411 tấn, trong đó có 253.200 tấn được dành cho xuất khẩu.

Doanh thu quý 3 đạt 4.323 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 10.963,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 111 tỷ đồng, lũy kế đạt 281,3 tỷ đồng.

Trước đó, ông Lê Phước Vũ đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HSG với mục đích giao dịch là thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân. Giao dịch thực hiện từ ngày 16/7 đến ngày 14/8/2014.

Cũng cùng thời gian trên, Công ty Tam Hỷ do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu trên, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 24 triệu cổ phiếu HSG, chiếm 24,92% vốn tại HSG và đây là lần thứ 2, ông Lê Phước Vũ tuyên bố bán ra cổ phiếu HSG với mục đích nói trên.