10:10 17/03/2010

Ra mắt các tổng cục Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản

P.V

Chiều 16/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ ra mắt 3 tổng cục trực thuộc bộ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trao con dấu cho Tổng cục Lâm nghiệp - Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trao con dấu cho Tổng cục Lâm nghiệp - Ảnh: Chinhphu.vn
Các tổng cục Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản sẽ vừa làm nhiệm vụ quản lý sản xuất kinh doanh, vừa phối hợp với các trường, học viện để đào tạo cán bộ.

Theo nguồn tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chiều 16/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ ra mắt 3 tổng cục trực thuộc bộ: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngay sau khi hợp nhất với Bộ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ Nội vụ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ xây dựng đề án kiện toàn hệ thống tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong đó có đề án thành lập 3 tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản.

Ngày 10/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2009/NĐ-CP điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó, kể từ ngày 1/11/2009, thành lập 3 tổng cục nêu trên trên cơ sở sắp xếp tổ chức một số đơn vị thuộc bộ này.