08:41 27/02/2009

Ra mắt niên giám công ty niêm yết Việt Nam

P.V

Ấn phẩm lần đầu tiên phát hành, cung cấp thông tin tổng quan về những công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Niên giám công ty niêm yết Việt Nam 2008 là ấn phẩm được phát hành trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Tạp chí Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và Công ty Xpress Holdings Ltd (Singapore), thực hiện trong vòng 5 năm.

Đây là ấn phẩm đầu tiên thuộc dạng này xuất hiện tại Việt Nam, với song ngữ Anh - Việt, phát hành trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin cơ bản về nền tảng kinh doanh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích một số chỉ tiêu tài chính… của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ các dự án niên giám tương tự tại các quốc gia khác của Công ty Xpress, cuốn niên giám này được xây dựng và trình bày dưới một định dạng thống nhất, hướng tới chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính và công bố thông tin.

Theo đại diện của Tạp chí Chứng khoán, mục đích của việc phát hành ấn phẩm này là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức nghiên cứu có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường chứng khoán Việt Nam; và hướng tới tạo lập một trong những kênh công bố thông tin chính thống của các công ty niêm yết Việt Nam.