19:08 23/01/2017

Ra nghị quyết xoá tư cách nguyên Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng

Nguyễn Lê

Việc ra nghị quyết được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện trên cơ sở được Quốc hội giao

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết xoá tư cách lãnh đạo đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, theo thông tin từ Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Cụ thể, căn cứ tờ trình của Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định xoá tư cách lãnh đạo nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Tại nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Đây cũng là yêu cầu đã được nêu tại nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ hai (cuối năm 2016).

Sau đó, đã hai lần Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phải lùi thời gian xem xét dự thảo nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu vì cơ quan trình cần thêm thời gian nghiên cứu.

Việc ra nghị quyết  được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện trên cơ sở được Quốc hội giao, và chỉ áp dụng với cá nhân ông Vũ Huy Hoàng, ông Phúc khẳng định.