23:20 22/11/2016

Quốc hội có thể yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ ông Vũ Huy Hoàng

Nguyên Vũ

Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá 14.
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá 14.
Không chỉ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, mà dự thảo nghị quyết của Quốc hội còn nêu yêu cầu với các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật với sai phạm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Sau hơn một tháng làm việc, kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá 14 sẽ họp phiên bế mạc vào sáng 23/11.

Tại đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai.

Theo dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua đã được gửi đến các vị đại biểu vào ngày 22/11, đối với lĩnh vực nội vụ, dự thảo đã thể hiện chính kiến của Quốc hội với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Dự thảo viết: "Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội và cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật".

Nghị quyết cũng đồng thời yêu cầu tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo nghị quyết được hoàn thành ngày 22/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có ý kiến đại  biểu đề nghị cân nhắc thêm việc đưa trường hợp ông Vũ Huy Hoàng vào nghị quyết này để dùng từ cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc “gây hậu quả nghiêm trọng” thường gắn với vi phạm pháp luật về hình sự. 

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn, nên cần được quy định tại nghị quyết để thể hiện chính kiến của Quốc hội.

Việc vi phạm về pháp luật hình sự (nếu có) sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo giải trình nêu rõ.