14:42 30/10/2018

REE bị truy thu và phạt hơn 10 tỷ đồng tiền thuế

Hà Anh

Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra thuế tại REE thời kỳ thanh tra năm 2015, 2016, 2017 với tổng số tiền trên 10,38 tỷ

9 tháng, REE báo lãi hơn 1.300 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 3.977 đồng/cổ phiếu.
9 tháng, REE báo lãi hơn 1.300 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 3.977 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo quyết định của Tổng Cục thuế về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra thuế tại REE thời kỳ thanh tra năm 2015, 2016, 2017 với tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế trên 10,38 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền thuế truy thu qua thanh tra hơn 8,18 tỷ đồng, thì riêng năm 2017 truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến hơn 7 tỷ đồng.

Số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế tổng hơn 1,63 tỷ đồng, trong đó phạt do kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 hơn 1,4 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp thuế phải nộp gần 560 triệu đồng. Số tiền chậm nộp đã được tính đến hết ngày 15/10/2018. Cơ điện lạnh REE phải có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế từ sau ngày 15/10/2018 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế trên vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chuyển sang kỳ sau số tiền hơn 194 triệu đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của REE, doanh thu quý 3/2018 đạt 1.193 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 3.465 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 312 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.301 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 3.977 đồng/cổ phiếu.