07:03 08/11/2019

REE nâng tỷ lệ sở hữu tại Thủy điện Mường Hum lên 49%

Hà Anh

REE cho biết vừa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần của Công ty thủy điện Mường Hum (MHP) đạt tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ của MHP

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu REE từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu REE từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo vừa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Hum (MHP).

Theo đó, REE cho biết vừa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần của Công ty thủy điện Mường Hum (MHP) đạt tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ của MHP.

Cùng ngày, một công ty liên kết khác là Thủy điện Thác Mơ (TBC) mà REE sở hữu 42,6% thông báo vừa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần của Thủy điện Mường Hum với công suất 34,8MW, tỷ lệ sở hữu tại thời điểm báo cáo là 50,94% vốn điều lệ của MHP. Do vậy, kể từ báo cáo tài chính quý 4/2019, MHP là công ty liên kết của REE và TBC.

Trước đó, REE cũng vừa tăng sở hữu Công ty Phong điện Thuận Bình từ 25% lên 49,1% trên tổng số vốn thực góp 163 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2019, hiện REE đang đầu tư vào các công ty liên kết gồm: Công ty Nhiệt điện Ninh Bình với tỷ lệ 29,44%; Công ty Nhiệt điện Phả Lại với tỷ lệ 24,14%; Công ty Thủy điện Thác Mơ với tỷ lệ 42,63%; Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ với tỷ lệ 25,76%; Công ty Thủy điện Srok Phu Miêng với tỷ lệ 34,3%; Công ty Thủy điện Bình Điền với tỷ lệ 25,47%; Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh với tỷ lệ 21,01%; Công ty Thủy điện Miền Trung với tỷ lệ 22,68%; Công ty Phong điện Thuận Bình với tỷ lệ 49,1%;

Đầu tư của công ty mẹ vào các công ty con gồm: Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE được đổi tên từ Công ty Vĩnh Thịnh từ ngày 30/7/2019 với tỷ lệ 99,99%; Công ty Thủy điện Thác Bà với tỷ lệ 60,42% và Công ty Phát triển điện nông thôn Trà Vinh với tỷ lệ 66,29%.

Kết thúc quý 3/2019, REE báo lãi quý 3/2019 đạt 413,7 tỷ đồng – trong đó, lãi thuộc về các cổ đông công ty mẹ đạt gần 403 tỷ, lũy kế 9 tháng năm 2019 đạt 1.242 tỷ đồng.

REE cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 403 tỷ - tăng 37% so với cùng kỳ là do lợi nhuận Mảng Hạ tầng Điện nước quý 3/2019 là 238 tỷ - trong khi cùng kỳ chỉ đạt 148 tỷ đồng là do trong kỳ công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đầu tư 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty ghi nhận chi phí cho việc lập dự phòng đầu tư là 66 tỷ; Đồng thời, mảng lợi nhuận từ Bất động sản cũng gia tăng do ghi nhận doanh thu cho thuê Tòa nhà Etown Central được lấp đầy so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 3/2019, REE có gần 1.051 tỷ thặng dư vốn cổ phần; hơn 240 tỷ Quỹ đầu tư phát triển; 5.556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – tăng hơn 628 tỷ so với hồi đầu năm.