05:48 30/07/2008

REE trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nguyệt Ánh

REE dự kiến phát hành 23.155.536 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 40%

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 15/8/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (mã REE).

Theo đó, REE dự kiến phat hành 23.155.536 cổ phiếu (gồm 22.903.622 cổ phiếu phát hành cho số cổ phần đã niêm yết và 251.914 cổ phần phát hành cho số cổ phần chưa niêm yết) với mệnh giá 10.000 đồng để trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 40% trên số cổ phần hiện đang sở hữu (tương đương với tỷ lệ 5:2). Quyền nhận cổ tức không được phép chuyển nhượng.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký thì nhận cổ tức tại 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán REE vào những ngày 14,15,18/08/2008.