08:27 14/03/2021

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo"

Thuỷ Tiên

Sau 34 tăng phiên tăng kịch biên độ, cổ phiếu RIC bắt đầu "đổ đèo" ở phiên giao dịch cuối tuần trước. Suốt cả tuần này, RIC liên tục rơi vào tình trạng giảm sàn và trắng bên mua, thanh khoản nhiều phiên chỉ khớp được 900 đơn vị

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 1.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 2.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 3.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 4.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 5.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 6.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 7.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 8.

RIC bắt đầu chuỗi ngày "đổ đèo" - Ảnh 9.