21:01 29/12/2016

Rút giấy phép công ty đa cấp Thiên Lộc

Kiều Châu

Cục Quản lý Cạnh tranh quyết định thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của Thiên Lộc

Ảnh minh họa.<br>
Ảnh minh họa.<br>
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa công bố thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc (Thiên Lộc) - được thành lập tháng 11/2015.

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết đã nhận được nhiều khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Lộc. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan này quyết định thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của Thiên Lộc.

Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã quyết định xử phạt Thiên Lộc vì có nhiều sai phạm như ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng, bao bì của sản phẩm.

Công ty không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật...

Doanh nghiệp này còn không thực hiện nghĩa vụ thông báo đến sở công thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định của pháp luật; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng của doanh nghiệp...