10:23 13/09/2007

Sàn Hà Nội thêm thành viên thứ 55

M.Kiều

Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được công nhận là thành viên thứ 55 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 11/9/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã có quyết định công nhận tư cách thành viên giao dịch thứ 55 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (Royal International Securities - IRS) có trụ sở chính đặt tại 30 Nguyễn Du, Hà Nội.

Với mức vốn điều lệ 135 tỷ đồng, công ty được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Sau khi được công nhận tư cách thành viên giao dịch, công ty đã chính thức triển khai hoạt động giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 12/9/2007.