15:52 16/03/2016

Sản phẩm Future Index sẽ dựa trên rổ cổ phiếu mới

Nguyễn Hoàng

HNX cho biết sản phẩm phái sinh Future Index sẽ được xây dựng trên cơ sở 1 chỉ số chung cho cổ phiếu hai sàn hiện tại

Các công cụ phái sinh phòng vệ là nhu cầu bức thiết cho nhà đầu tư.
Các công cụ phái sinh phòng vệ là nhu cầu bức thiết cho nhà đầu tư.
Sáng nay (16/3), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký (VSD) đã tổ chức công bố mô hình và lộ trình phát triển hệ thống giao dịch, thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách HNX cho biết, hai sản phẩm phái sinh đầu tiên sẽ là Future Index và Bond Index. Trong đó, sản phẩm Future Index sẽ được xây dựng trên cơ sở 1 chỉ số chung cho cổ phiếu hai sàn hiện tại.

“Hai Sở giao dịch đã phối hợp và trao đổi thông tin để xây dựng một chỉ số chứng khoán chung phục vụ cho sản phẩm Future Index”, bà Lan cho biết.

Trước đó, kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ xây dựng sản phẩm phái sinh Future Index dựa trên hai rổ cổ phiếu lớn hiện tại là VN30 và HNX30.

Theo lộ trình được công bố, HNX và VSD sẽ công bố các chuẩn kết nối vào hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ phái sinh cho các thành viên thị trường vào tháng 4 năm nay. Các thành viên sẽ bắt đầu chạy thử hệ thống từ tháng 9 đến tháng 10. Dự kiến tháng 11 sẽ hoàn tất nghiệm thu để tháng 12 sẵn sàng vận hành hệ thống khi có quyết định khai trương thị trường phái sinh.

Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc VSD cho biết, HNX và VSD đã lựa chọn nhà thầu chính là Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT và đơn vị cung cấp giải pháp cho hai hệ thống của Sở Giao dịch khoán khoán toàn cầu (GMEX) - đơn vị liên kết của tập đoàn bù trừ hàng đầu châu Âu và thế giới EUREX.

Theo đánh giá của hai đơn vị nói trên, giải pháp của GMEX cho hệ thống giao dịch và bù trừ, thanh toán được đánh giá là có nhiều tính năng linh hoạt, có thể tùy biến theo yêu cầu thị trường và theo từng giai đoạn phát triển, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế  cũng như phù hợp với các khuyến nghị của quốc tế.

Theo ông Dương Ngọc Tuấn, Phó tổng giám đốc VSD, hệ thống này sẵn sàng mở rộng cho các sản phẩm phái sinh khác trong tương lai như Hợp đồng tương lai cho cổ phiếu cụ thể, cũng như các sản phẩm quyền chọn cụ thể.

Đại diện HNX cũng khẳng định ban đầu tuy chỉ có 2 sản phẩm phái sinh, nhưng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho ra đời các sản phẩm khác nếu thị trường có yêu cầu.

Hệ thống thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) có khả năng quản lý thông tin chi tiết đến từng tài khoản của nhà đâu tư theo từng thành viên bù trừ, giám sát được theo thời gian thực các tài sản ký quỹ và vị thế hiện tại để ước đoán trước rủi ro, từ đó có thể cảnh báo các thành viên thị trường để hạn chế vị thế cũng như từ chối chấp nhận lệnh.

Hệ thống giao dịch phái sinh cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến và giao dịch từ xa trên giao diện web. Năng lực của hệ thống có thể đáp ứng tới 15.000 sổ lệnh với số lệnh cao điểm đạt 5.000 lệnh/giây theo chuẩn kết nối FIX và qua chuẩn API tới 150.000 lệnh/giây.