09:02 21/09/2007

Sắp thực thi Hiệp định đối tác kinh tế Nhật-Thái

N.Hạnh

Hiệp định đối tác kinh tế Nhật -Thái (JTEPA) có khả năng sẽ được thực hiện từ 1/11/2007 nhằm làm giảm các rủi ro về xuất khẩu của Thái Lan

Hiệp định đối tác kinh tế Nhật -Thái (JTEPA) có khả năng sẽ được thực hiện từ 1/11/2007 nhằm làm giảm các rủi ro về xuất khẩu của Thái Lan trong quan hệ với các đối tác lớn, như Mỹ và EU.

Việc thực hiện hiệp định JTEPA sẽ nhanh chóng xóa bỏ thuế NK đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan như thực phẩm, dệt, may mặc, đá quý, đồ trang sức và cũng bỏ hạn ngạch đối với một số loại hoa quả và nông sản của Thái Lan.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, sẽ dẫn đầu 1 đoàn đại biểu thương mại đến Nhật từ 21-30/9/07 để xúc tiến hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan. Nhật là một trong 3 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Thái Lan, cùng với Mỹ và EU.

Trước đây, xuất khẩu của Thái Lan chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Mỹ và EU. Tuy nhiên, do bất ổn kinh tế và các nhân tố khó lường trước, nhất là của thị trường Mỹ, Bộ Thương mại Thái Lan đã phải chú trọng hơn đến các thị trường khác.

Giá trị xuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ chiếm 12,9% tổng giá trị xuất khẩu, sang EU chiếm 13,4% và Nhật là 12,4%. Tổng giá trị xuất khẩu của Thái Lan trong 7 tháng đầu năm nay đạt 83,41 tỉ USD.